Kredyty samochodowe

Co warto wiedzieć o kredycie samochodowym?

Co warto wiedzieć o kredycie samochodowym?

Kredyt samochodowy to produkt finansowy, w ramach którego bank (czyli Wierzyciel) finansuje kredytobiorcy zakup samochodu. Cechą charakterystyczną „samochodówek” jest ich stosunkowo niski koszt w porównaniu do alegorycznego kredytu gotówkowego, lub inaczej konsumpcyjnego. Zaciągnięcie takiego zobowiązania jest stosunkowo proste, ale mimo to warto poznać jego specyfikę, gdyż będzie ona miała wpływ na opłacalność wyboru tej drogi finansowania.

Typy kredytu samochodowego

Pierwszą istotną informacją definiującą formę i sposób spłaty kredytu samochodowego, jest jego typ. Pod tym względem wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje kredytów samochodowych.

Kredyt standardowy

To forma zobowiązania, w której poszczególne raty są spłacane co miesiąc, według ściśle ustalonego planu spłaty. Przy zaciąganiu tego typu zobowiązań, bank z góry ustali, jaki wkład własny będzie potrzebny Kredytobiorcy a także czas optymalnej spłaty, z uwzględnieniem zachowania przez Kredytobiorcę płynności finansowej. Czas spłaty kredytu w trybie standardowym jest bardzo różny i z reguły waha się pomiędzy kilkoma miesiącami a kilkunastoma latami.

Kredyt jednorazowy

Jest to bardzo ciekawa forma kredytu samochodowego, przeznaczona dla osób o dużym wkładzie własnym. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim zobowiązania spłacane na zasadach 50/50, lub 60/40. Warto podkreślić, że kredyt ten nie jest dodatkowo oprocentowany, co znacząco wpływa na redukcję jego kosztów. Niestety, Kredytobiorca musi zapłacić odpowiednią prowizję na rzecz banku a także zdecydować się na konkretną formę ubezpieczenia na życie, obejmującego okres spłaty danego kredytu. Podział spłacanego kapitalu jest w tym przypadku bardzo prosty. W momencie zakupu pojazdu, Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty co najmniej połowy jego wartości. Resztę może on zapłacić dopiero po kilku latach, choć termin ten jest ściśle zależny od wytycznych stawianych przez bank.

Kredyt balonowy

Samochodowy kredyt balonowy, to dość mało znana forma finansowania zakupu auta. Nic więc dziwnego, że oferuje go wyłącznie kilka banków na terenie całej Polski. Kredyt ten udzielany jest na stosunkowo krótki okres, który waha się w okolicach 24 – 60 miesięcy. Zaletą tego oryginalnego produktu finansowego, jest możliwość zmiany kredytowanego pojazdu na nowe i to nawet po upływie dopiero trzech lat. Sposób spłaty tego kredytu jest dość skomplikowany. Kredytobiorca spłaca go w trzech osobnych częściach. Pierwsza z nich obejmuje z reguły wkład własny, który stanowi około 10 procent kredytowanej kwoty. W drugiej części płaci się stosunkowo niewielkie raty, które jednak z upływem kolejnych miesięcy są coraz wyższe. Trzecią część kredytu spłaca się w formie jednorazowej raty, która jest dość wysoka i wynosi od kilkunastu, do nawet kilkudziesięciu procent wartości całego kredytu. W modelu tym kredytobiorca może przekazać samochód na własność banku (po wspomnianych 3 latach) a następnie zdecydować się na nowy pojazd, bez konieczności spłaty ostatniej raty. Ważną zaletą tej formy zobowiązania, jest brak konieczności poszukiwania osoby, która mogłaby kupić od Kredytobiorcy dany pojazd.

Podsumowanie

Jak widać na załączonym przykładzie, kredyt samochodowy może mieć bardzo zróżnicowaną formę. Dzięki temu, Kredytobiorca może wybrać odpowiednią dla siebie metodę finansowania i to zwłaszcza wtedy, gdy posiada on stosunkowo duże środki, którymi może spłacić część zaciągniętego kredytu. Wiedza na ten temat, może mu przynieść całkiem duże oszczędności i to nawet w krótkim odstępie czasu.

Udostępnij

O autorze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.